อ้างอิง
สนับสนุนกองกำลังอึดๆ ด้วยการวางกองกำลังระยะไกลตามหลัง

สนามประลอง 12 - สนามประลองในตำนาน

สนามประลอง 12 - สนามประลองในตำนาน

ทองคำจากชัยชนะ: x 24 ทองคำ

ถ้วยรางวัล 3750 - 3800

บริจาค

การ์ด คอมมอน แรร์ อีปิค ทั้งหมดสำหรับวันที่
บริจาค 8 1 1 260

การ์ด