เห
การ์ด
สนามประลองของท่าน
Rarity
ยาวิเศษ
ความเสียหาย
-
พลังชีวิต
-

สิ่งก่อสร้าง

กองกำลัง

อาคม

Description

ค่ายฝึก
สนามประลอง 1 - สเตเดียมก็อบลิน
สนามประลอง 2 - หลุมกระดูก
สนามประลอง 3 - แอ่งคนเถื่อน
สนามประลอง 4 - บ้านฮาเฮของ P.E.K.K.A
สนามประลอง 5 - หุบเขาอาคม
สนามประลอง 6 - โรงทำงานช่างก่อสร้าง
สนามประลอง 7 - สนามประลองหลวง
สนามประลอง 8 - ยอดเขาเยือกแข็ง
สนามประลอง 9 - สนามประลองป่าดิบ
สนามประลอง 10 - ภูเขาหมูป่า
สนามประลอง 11 - หุบเขาไฟฟ้า
สนามประลอง 12 - สนามประลองในตำนาน